What's happening?

Elementary: 2x16

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Wyjaśniając sprawę zamachu bombowego, Holmes i Watson spotykają Lestradeʼa, który teraz pracuje w Nowym Jorku jako doradca do spraw ochrony głównego podejrzanego.

Elementary: s2e16
Elementary: s2e16
Elementary: s2e16
Elementary: s2e16
Elementary: s2e16
Feb. 27, 2014