What's happening?

Paranormalne doświadczenia: 1x6

Skradziony nagrobek

Wraz z nagrobkiem młoda dziewczyna odziedziczyła również ducha stróża. Gdy postanawia wyjść za mąż, widmo staje się przerażająco zaborcze.

Paranormalne doświadczenia: s1e6
Oct. 19, 2018